Do you like to read weekly my Econocolama

Monday, November 8, 2010

2010.11.07- රාවය - පෙරහැරට කළින් කසකාරයන්ගේ සම්පරා1. ප්තිය

අය වැය රටට දර්ශනයක් ගෙන එයි. එය පෙරහැරකි. එම පෙරහැර මහත් ආඩ්ය යෙන් පෙරට වඩම්මවන ලද යුගයක් තිබිණ. අතිශය රහසිගතව සකස් කරන අයවැය යෝජනා රටේ ගමන්මග ගැන දීර්ඝ හරබර දේශනයකින් පසු රට හමුවේ තැබීමේ සම්පරදායයක් පැවතුණි. එනමුත් දැන් රටේ අය වැය ලේඛනය ගැන රටේ සාමානය ජනතාව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැති තරම්ය. එයට වඩා වැඩියෙන් අවධානයෙන් සිටින්නේ ජාතයන්තර මූල්ය අරමුදල ඇතුථ රටට ආධාර දෙන කණ්ඩායමයි. ඔවුන්ගේ උනන්දුව මහජනතාවගේ ආර්ථික සමෘද්ධිය ගැන නොවේ. තමන්ගෙන් ගත් ණය ආපසු ගෙවන්නට හැකි අන්දමට ආර්ථිකය කළමනාකරණය කර ගනිමින් සිටී ද යන්න ගැන ඔවුහු නිතර සොයා බලති.


නිදහස ලැබීමෙන් පසු ශරී ලංකාවට ඉතාමත් වැදගත් අය වැය ලේඛනයක් මේ මාසය තුළ රට හමුවේ තැබෙයි. විවෘත ආර්ථික කරමය මෙරටට හඳුන්වා දුන්නේ මෙයින් අවුරුදු තිහකට පමණ කලින්ය. ත ස්තවාදය, එවැනිම කාලපරිච්ඡ්දයක් සම්පූර්ණයෙන්ම රටේ ආර්ථිකය හා සමාජය ගොදුරු කරගෙන සිටියේය. මැතිවරණ, යුධ වකවානුව අවසන්වූ රටක අනාගත යුගය ගොඩනගන දැක්ම ඇති අයවැය ලේඛනයක් කෙරෙහි ගැඹුරු බලාපොරොත්තු අපට ඇත.


එනමුත් මහජනතාවගේ අපේක්ෂා වෙනස්ය. ඔවුහු සහන අපේක්ෂා කරති. ගෙවුණු වකවානුවේ දුකින් හා අපහසුවෙන් ජීවිතය ගත කළේ සාමාන්යට ජනතාවයි. ආරක්ෂක වියදම් ඉහල යන විට, උණ්ඩ මිළ දී ගැනීමට මුදල් හිඟ වන විට ආණ්ඩුව බදු අය කළේ මහජනතාවගෙන්ය. යුද්ධය වෙනුවෙන් දරුවන් රණ බිමට යවන ලද්දේ පමණක් නොව ඔවුන් වෙනුවෙන් සියලූ බර පැන දරන ලද්දේත් පොදු ජනතාවයි. රටේ නායකයන් ආරක්ෂා වෙමින් වෙඩි නොවදින වාහන වලින් ගමන් කරන විට පොදු පරඩි වාහන පද්ධතියේ මරුට අත වනමින් අනාරක්ෂිතව ගමන් කළේ ද ඔවුහු ම ය. යුද්ධය අවස්න් වී අවුරුද්දකට වඩා ගත වී ඇති අවස්ථාවක වැඩ කරන ජනතාවත්, සාමාන්යන ජනතාවත් ආණ්ඩුව තමන්ට සහන දෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු පුරවාගෙන සිටී.
අය වැයට මාස කිහිපයකට කලින් රථ වාහන ආනයන බදු අඩු කළේය. අල, රටලූනු බදු වැඩි කළේය. මත් පැන් හා දුම්කොළ බදු ඉහළ නැංවීය. අපනයනය කරන තේ කිලෝවකින් අමතර ගාස්තුවක් අය කළේය. ආණ්ඩුවේ ආදායම වැඩි කරගන්නට මේ මගින් ඉඩ සැලසින. අඩු වෙමින් තිබුණ උද්ධමන අනුපාතිකය ඔක්තෝම්බර් මාසය අවසන් වන විට තරමක් ඉහල ගියේය. අත්යවශ ආහාර දව්ය මිළ ගණන් වැඩි වී ඇති අතර එය ජීවන වියදම වැඩිවීමට කෙලින්ම බලපා තිබේ. යුද්ධය අවසන් නිසා රක්ෂණ අධිභාරය නැත. අතරමගදී භාණ්ඩ පරයේ වාහනය කරන වාහන නතර කර පරීක්ෂා කිරීම අඩු හෙයින් වෙළ ඳුන්ට වියදම් අඩුය. ව්යපාරිකයන්ට අඩු පොලියට ණය ගන්නට හැකි ලෙස බැංකු පොලි අනුපාත පහලය. අවුරුද්දකට කලින් පැවති විනිමය අනුපාතිකයට වඩා දැන් රුපියලේ අගය ශක්තිමත් වී තිබේ. මේ අනුව නියත වශයෙන්ම මෙරටට ආනයනය කරන භාණ්ඩ මිළ ගණන් අඩු විය යුතු අතර පරින වාහන වියදම් ද සාපේක්ෂව පහළ බව නිසැකය. එනමුත් හාල්, පිටි, සීනි, එළවලූ පළතුරු හා මස් මාලූ යන සියලූම දේ එදාට වඩා අද කීයක් හෝ මිළ වැඩි වී තිබේ. වෙළඳ පොළ ගරහණය ආර්ථිකයේ පාලනය කර ගත නොහැකි පැත්තකි.


මෙයින් පෙනෙන්නේ කුමක් ද? සහන අපේක්ෂා කරන සමාජයකට සහන දෙන්නට බැරි අයවැයක් ඉදිරිපත් වන්නට නියමිත වගය. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වූ අය වැය විසර්ජන පණත් කෙටුම්පතට අනුව 2011 වසරේ මෙරට සම්පූර්ණ වියදම රුපියල් බිලියන 1,080 කි. එයින් සියයට විස්සක් එනම් රුපියල් බිලියන 215.2 ක් ආරක්ෂක වියදම් වෙනුවෙන් වැය කරනු ඇත. නොඑසේනම් පසුගිය වසරට වඩා තවත් සියයට හයකින් වැඩි මුදලක් ආරක්ෂක වියදම් වෙනුවෙන් වෙන් කර තිබේ. ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 75.2 ක්, සෞඛ්ය අංශයේ වියදම් වශයෙන් රුපියල් බිලියන 62.25 ක්, වරාය හා ගුවන් සේවා වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 28.65 ක් වශයෙන් පරධාන වියදම් වෙන් කර ඇත. මේ වියදම දරන්නට ආදායම උපයා ගත හැක්කේ කොතැනින්ද? රටේ ආදායම තවමත් වර්ධනය වී නැත. දෙවැනි කාර්තුවේ ආර්ථික සංවර්ධන වේගය සියයට අටකි. රටේ බදු ආදායම වැඩි වන්නට නම් සියයට දහය ඉක්මවන ආර්ථික සංවර්ධන වේගයක් අවශයය. රජයේ ආදායම පරවන මාණවත් නොවන විට තව තවත් සෘජු හා වකර බදු පනවන්නට සිදුවෙයි. දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් ණය ගන්නට සිදුවීම වැලැක්විය නොහැකිය. දැනට රටේ ණය බර රුපියල් ටිර්ලියන හතර ඉක්මවා තිබේ. මෙම ණය වාරික හා පොලිය ගෙවන්නට රජයේ ආදායමෙන් විශාල කොටසක් වැය වෙයි. සහන දෙමින් ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කරන්නට නම් ණය ගන්නා පරමාණය සීමා කළ යුතුය. එය කළ හැක්කේ අය වැය හිඟය අඩු කර ගැනීමෙන් පමණකි. 2009 අවුරුද්දේ අය වැය හිඟය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ පරතිශතයක් වශයෙන් සියයට නමය ඉක්මවා ගියේය. මේ ගෙවී යන වසරේ එය සියයට අටක මට්ටමින් පවතිනු ඇතැයි දැක්වේ. ආණ්ඩුවට ණය දෙන ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල වියදම් අඩු කර අය වැය හිඟය සියයට හතට අඩු මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීමෙන් පමණක් සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගත හැකි බවට අනතුරු අඟවා තිබේ. මේ වැනි අඩු අගයකට අය වැය හිඟය ගන්නට නම් බදු වැඩි කර රජයේ ආදායම නංවා ගන්නට සිදුවෙයි. අනිවාර්ය පරවර තිඵලය වැටි බද්ද දැනට පවතින පරිව තිශතය සියයට විස්ස දක්වා නැංවීම විය හැකිය. මිලියන දෙකක් පමණ වන රජයේ සේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කර මහජනතාවට සහන දෙන්නට නම් විකල්පය වැට් බද්ද හෝ ආනයන බදු වැඩි කිරීම පමණකි. නොඑසේ නම් මහජනතාවට ඇත්ත තේරුම් කර දී තවත් කාලයක් දුක විඳිමින් ආයෝජන වෙනුවෙන් රජයේ මුදල් කැප කර සහන ලබා දීම තවත් කල් දමන වැඩ පිළිවෙලකට යා යුතුය. මහජනතාව එයට සූදානම්ද? එවැනි ඉල්ලීමක් කරන්නට ආත්ම ශක්තියක් ආණ්ඩුවට තිබේද?


පෙරහැර ට කලින් එන කසකාරයන්ගේ ගමන අනුව නම් මේ ඉදිරිපත් වන්නට නියමිත අය වැය පැවති සාම්පර්් දායික ගමන් මගේ වෙනසක් ඇති නොකරයි. පාඩු ලබන රාජ්ය ආයතන වල බර දරාගත නොහැකිව තිබියදී බිලියන ගණනින් අලාභ ලැබූ ශරී ලන්කන් ගුවන් සේවය හා ඉදිරියේදී අසාර්ථක ව්යූවසායයක් වන බවට නිසැක ෂෙල් ගෑස් සමාගමත් ආණ්ඩුවට එකතු වී තිබේ. මේවා ගන්නට රුපියල් බිලියන පහක් ආණ්ඩුවට ණය දුන් ලංකා බැකුව එහි පරතිපල මත කවර ඉරණමකට ගොදුරු වි දැයි කියන්නට කල් වැඩිය.


ඇඟට දැනෙන විප්ලවීය තීන්දු මගින් විනා දැන් රටට අවශ්යහ ආර්ථීක වර්ධනය ලඟා කර ගැනීම උගහටය. යුධ පීඩනයෙන් මිදීමේ සහන මහජනතාවටත්, තමන්ටත් බෙදා ගන්නා ආණ්ඩුවකට ආයෝජනය තුළින් පිබිදීමක් ඇතිකරන්නට වත්කමක් ඉතිරි නොවේ.
මිණිසර -

No comments:

Post a Comment