Do you like to read weekly my Econocolama

Friday, November 12, 2010

රාවය 2010.11.14 -රුපියලේ අගය ශක්තිමත් වීම මත පැන නැගෙන විවාදය

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ශක්තිමත් වෙමින් පවතින අතර එහි පල විපාක සම්බන්ධයෙන් අභ්යින්තර විවාදයක් පැන නැගී තිබේ. අපනයනය වෙළඳාමෙන් ව්යා‍පාර මෙහෙයවන ආයෝජකයන්ගේ ඒකමතික අදහස වී ඇත්තේ එහි දැන් පවතින ස්ථාවර අගය රටේ ආර්ථිකයට හානිකර බවය. රුපියලේ අගය අවපරවරනමාණය කළ යුතු අතර එයින් මෙරට අපනයන භාණ්ඩ වලට වැඩි ඉල්ලූමක් ලැබෙනු ඇතැයි ඔවුන්ගේ අදහසයි. ආනයන කෙරෙහි වැඩි බරක් තබා කරිේ යා කරන ව්යාඑපාරිකයන් දැන් පවතින විනිමය අනුපාතිකය කෙරෙහි තෘප්තිමත්ය. රුපියලේ අගය ශක්තිමත්වීම සමග භාණ්ඩ ආනයනයේ දී ගෙවන්නට සිදුවන වියදම අඩු වී තිබේ. විදේශ වෙළඳාමෙන් වාසි දායක තත්ත්වයක් පමණක් නොව මෙරට විදේශ ණය සම්බන්ධයෙන් ද යම් වාසියක් ලබන හෙයින් පවතින රුපියලේ අගය ස්ථාවරව තබා ගත යුතු බව ඔවුන් ගේ තර්කයයි.


මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී ඇමරිකානු ඩොලරයක් මිළදී ගැනීමට රුපියල් 114.38 ගෙවන්නට සිදුවීය. දැන් ඇමරිකානු ඩොලරයක වටිනාකම රුපියල් 111.60 කි. විදේශ වෙළඳාමේ දී මෙහි වෙනස දැනෙන්නේ සියුම් අන්දමටය. රුපියල් 150.00 වටිනා තේ කිලෝවකට විදේශික ගැනුම්කරුවෙකු අවුරුද්ද මුල ගෙවූයේ ඩොලර් 1.31 කි. එම තේ කිලෝවට ඔවුන් දැන් ඩොලර් 1.34 ක් ගෙවිය යුතුය. ශීරා. ලංකාව මිළදී ගත් ඇමරිකානු ඩොලර් 75 ක් වටිනා බොරතෙල් බැරලයකට වසර ආරම්භයේ ගෙවන ලද්දේ රුපියල් වලින් නම් 8578.50 කි. නමුත් දැන් රුපියලේ අගය ශක්තිමත්වීම මත වැය වන්නේ රු. 8370.00 ක් පමණකි. මේ අනුව විදේශ වෙළඳාමේ දී රටට මිළදී ගැනීම් මත වාසි සිදුවන අතර මෙරටින් භාණ්ඩ මිළදී ගැනීමේ දී වැඩි වැයක් දරන්නට ගැනුම් කරුවන්ට සිදුවෙයි. විදේශ වෙළඳාම සිදුවන්නේ ඉතාමත් තරගකාරීවය. ශරීව ලංකාවේ නිෂ්පාදන වලට වඩා මිළ ගණන් අඩු හා ඉක්මනින් සේවාව ලබා ගත හැකි ඕනෑම රටකින් භාණ්ඩ මිළදී ගන්නට ගැනුම්කරුවෝ සූදානම්ය. මේ නිසා අපනයනයේ දී මෙරට රුපියලේ අගය ශක්තිමත්වීම අවාසියකි. ආනයනයේ දී යම් වාසියක් තිබෙන බව ඇත්තකි. එනමුත් මහජනතාවට පරාල යෝගිකව එය දැනෙන්නේ නැත. ආනයනය කරන තෙල් මිළ අඩු වීමෙන් ඉන්ධන මිළ ගණන් පහත වැටීමක්, සීනි, පරිප්පු හෝ වෙනත් අත්ය වශ්යි භාණ්ඩයක මිළ අඩුවීමක් අද වෙළඳ පොළ නිරීක්ෂණයෙන් දැක ගත නොහැකිය. අඩු උද්ධමන අනුපාතිකයක්, වානිජ බැංකු පොලී අඩුවීමක් හා රුපියලේ අගය ශක්තිමත් වීමක් පෙන්වන නමුත් භාණ්ඩ මිළ දිනපතා ඉහල යයි. රක්ෂණ අධි භාරය ද නැත. ආරක්ෂක හේතුමත අතරමගදී නතර කර පර්ෂ මාද කිරීම් නිසා වකර්ආරව බඩු මිළ වැඩි වන්නට ද හේතුවක් නැත. එවැනි අවස්ථාවක මහජනතාවට නැගෙන සාධාරණ පරණ් ශ්නය, රුපියලේ අගය ශක්තිමත්වීම මත ලැබෙන වාසිය කුමක්ද යන්න පමණකි.


1950 වසරේ දී ඇමරිකානු ඩොලරයක් වෙනුවෙන් ශරීක ලංකාවට ගෙවන්ට සිදුවූයේ රුපියල් 4.76 ක් පමණකි. 1960 වන විටත් එහි වෙනසක් නොවූ අතර එයට හේතුව වූයේ විදේශ විනිමය සම්බන්ධයෙන් දැඩි පාලනයක් පැවතීමයි. 1977 වසර එනම් මෙරටට විවෘත ආර්ථීක කරරත මය හඳුන්වා දුන් අවධිය වන විට ඇමරිකානු ඩොලරයක් රු. 8.87 ක සීමාවේ පැවතිණ. ආනයන අපනයන සීමා ලිහිල් වීම හා මහවැලි සංවර්ධන යෝජනා කරමක මය ඇතුලූ සංවර්ධන ව්යාලපෘති වෙනුවෙන් උපයා ගත යුතු විදේශ විනිමය වෙනුවෙන් විටින් විට වෙනස් කරන ලද විනිමය අනුපාත, රුපියලේ අගය අවපරූිටමාණය වීමට බෙහෙවින් බලපෑවේය. 2000 වසර වන විට ඇමරිකානු ඩොලරය රු. 75.78 ක් වූ බව ශරීේ ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්තා දක්වයි. 2005 වසරේ දී එය රු.100.49 ක් බවට පත්වූ අතර 2006 වසරේ දෙවන කාර්තුවේ දී අනපේක්ෂිත අයුරින් ඩොලරයේ වටිනාකම රු. 116.39 දක්වා ඉහල ගියේය. මෙම රුපියලේ අගය අවපර ත්මාණයවීම අනුව මෙරට ආනයනික ද්රේව්යම මිල ගණන් ඉහල ගිය අතර ආර්ථිකය දුෂ්කරතා ගණනාවකට මුහුණ දුන්නේය. නැවත ශක්තිමත් වූ රුපියලේ අගය 2008 වසරේ දී රු. 114.55 බවටත් පසුව 2009 මැයි වන විට රු. 116.92 ක හා දෙසැම්බර් වන විට යළි රු. 114.34 ක් වශයෙන් උච්ඡවචනය වීමත් කැපී පෙනෙයි. එවැනි ඉහල අගයක සිට ගෙවී ගිය දින කිහිපය තුළ ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිළ රුපියල් 111.60 දක්වා අඩුවන අන්දමට රුපියලේ අගය ශක්තිමත්වීම විශේෂ අවධානයට ලක්විය යුත්තකි.


දියුණු වන රටක් වශයෙන් අපනයන ආදායම නංවා ගැනීම වැදගත් බව රටට ආධාර සපයන ආයතන නිතර කළ අවවාදයකි. ඒ දැනුමිදීම් අනුව කළ රුපියලේ අගය අවපර පනමාණය කිරීම වේගයෙන් වර්ධනය වූ රටේ ණය සේවා ගෙවීම් සමග සමපාත වූයේ නැත. පරදග තිඵලය වූයේ කොතරම් දුරට රුපියලේ අගය අවපර ිතමාණය වුවත් ඒ හා සමානව අපනයන වැඩි වුවත් ණය බර සහ දේශීයව භාණ්ඩ හා සේවා මිළ වැඩිවීම පමණකි. මෑත කාලය තුළ චීනය ජාත්යිව්තර පරදග ජාව අපේක්ෂා නොකළ මට්ටමකින් ඔවුන්ගේ මුදල් අගය අවපරදේශමාණය කරන ලදී. එහි බලපෑමක් වශයෙන් චීන නිෂ්පාදන ලෝක වෙළඳ පොළේ මිළ අඩු වූ අතර විශාල ඉල්ලූමක් හිමිවිය. අද චීනය ආර්ථීක අතින් ඉදිරියට යන්නට එම තීන්දුව බලපෑවේය.


මේ වසරේ ගතවූ මුල් මාස අට ඇතුලත වෙළඳ පරතරය සියයට 103.7 කින් වැඩි වී තිබේ. අපනයන ආදායම සියයට 10.8 ක අඩු වර්ධනයක් පෙන්වන අතර ආනයන වියදම් සියයට 36.9 කින් වැඩි වී ඇත. ශරීක ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය උදෙසා විදේශ විනිමය වැදගත්ය. විදේශ රුකියාවන්හි නිරත ශරීධ ලාංකිකයන් වසරකට එවන පිරිස මෙරටට එවන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන හතරක පමණ මුදල නොවේ නම් රටට විනිමය සම්බන්ධව බරපතල පරරක ශ්නයකට මුහුණ දෙන්නට සිදුවනු ඇත. දැනට ගෙවුම්ශෙෂ පරතරය පියවාගෙන ඇත්තේ ජාත්යනන්තර මූල්යම අරමුදලේ ලැබුණ සහාය මතය. මේ වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන හතක පමණ වත්කම් රටට ඇතත් එහි ඇති උපයාගත් ශුුද්ධ ආදායම සීමිත එකකි. අපනයන නංවාගෙන එහි පිබිදීමක් මගින් රටේ විනිමය සංචිතය ඉහල මට්ටමකට ගෙන යා හැකි නම් වැදගත්ය. ඒ වෙනුවෙන් විය යුත්තේ සියයට 30කින් අපනයන නැංවෙන විට සියයට 10 ක පමණ ආනායන වියදම් විඩිවීමක් බව පෙන්වා දිය යුතුය. එවිට රටේ සමස්ථ ආර්ථීකයම දියුණුවක් කරා ගමන් කරයි.


එනමුත් දැන් පවතින විනිමය අනුපාතිකය එයට ඉඩ දෙන්නේ නැත. අඩුම තරමින් මෙරට පැමිණෙන සංචාරකයෙකු පවා රුපියලේ අගය ශක්තිමත් වීම ඉදිරියේ අවාසියට පත්වෙන බව සිතන්නට පටන් ගනී. මෙම තත්ත්වය වලකා විනිමය අනුපාතිකය පාලනය යුක්ති සහගත මට්ටමක් දක්වාගෙන ඒම වැදගත්ය. රටේ ආර්ථීකය පුබුදුවන සමබර විනිමය අනුපාතිකයක් කරා ගමන් කිරීම පරලන තිපත්ති සම්පාදකයන්ගේ වගකීමකි.


මිණිසර -
No comments:

Post a Comment